TU Berlin

AG Modellierung, Numerik, DifferentialgleichungenWissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

"AG Modellierung, Numerik, Differentialgleichungen"

Inhalt des Dokuments

zur Navigation

Akademische Mitarbeiter/innen und Post-Docs

 
Name
Raum
Room
Telefon
Phone
Sekretariat
Secretary
EMail (@math.tu-berlin.de)
Dr. Anna Abbatiello
MA 668
29680
MA 5-3

Priv.-Doz. Dr. Konstantin Fackeldey
MA 569
24924
MA 5-3

Priv.-Doz. Dr. Michael Karow
MA 374
25004
MA 3-3

Dr. Hans-Christian Kreusler
MA 671
25743
MA 5-3

Dr. Ron Levie
MA 578
27334
MA 5-4

Dr. Lena Scholz
MA 463
79177
MA 4-5

Dr. Olivier Sète
MA 377
29287
MA 4-5

Dr. Matthias Voigt
MA 469
24767
MA 4-5

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Stipendiat/innen

Name
Raum
Room
Telefon
Phone
Sekretariat
Secretary
EMail (@math.tu-berlin.de)
Ines Ahrens
MA 462
23439
MA 4-5

Héctor Andrade Loarca
MA 575
25748
MA 5-4

Manuel Jesús Arenas Jaén
MA 468
21268
MA 4-5

Aras Bacho
MA 663
21273
MA 5-3

Arbi Moses Badlyan
MA 470
79236
MA 4-5

Daniel Bankmann
MA 468
21268
MA 4-5

Danica Basarić
MA 669
29306
MA 5-3

Nilasis Chaudhuri
MA 669
29306
MA 5-3

Tiep Dovan
MA 570
25181
MA 5-4

Richard Duong
MA 670
23607
MA 5-3

André Eikmeier
MA 661
25740
MA 5-3

Marine Froidevaux
MA 463
79177
MA 4-5

Luis Garcia Ramos
MA 371
29290
MA 3-3

Lukas Geuter
MA 661
25740
MA 5-3

Alex Goeßmann
MA 580
MA 5-4

Michael Götte
MA 562
25062
MA 5-3

Candan Güdücü
MA 377
29287
MA 3-3

Ingo Gühring
MA 580
MA 5-4

Ali Hashemi
MA 574
25752
MA 5-4

Marzieh Hassanab
MA 478
MA 4-3

Sandra Keiper
MA 581
73616
MA 5-4

Qiao Luo
MA 574
25711
MA 5-4
Jan Macdonald
MA 580
27379
MA 5-4

Maximilian März
MA 576
27321
MA 5-4

Murat Manguoglu
MA 468
21268
MA 4-5

Riccardo Morandin
MA 462
23439
MA 4-5

Mathias Oster
MA 562
25062
MA 5-3

Mones Raslan
MA 576
27321
MA 5-4

Mathieu Rosiere
MA 667
23354
MA 4-5

Leon Sallandt
MA 567
28580
MA 5-3

Philipp Schulze
MA 461
21263
MA 4-5

Paul Schwerdtner
MA 462
23439
MA 4-5

Mariia Seleznova
MA 581
MA 5-4
Benjamin Unger
MA 469
24767
MA 4-5

Johannes von Lindheim
MA 574
25751
MA 5-4
Stephan Wäldchen
MA 575
25752
MA 5-4

Christoph Zimmer
MA 463
79177
MA 4-5

Jan Zur
MA 373
29599
MA 3-3

Navigation

Direktzugang

Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe